De borstlift, iets voor u?foto
drs. Vito Koeijers, Plastisch chirurg, Contour Kliniek Bussum

Inleiding

Er zijn diverse oorzaken waardoor borsten kunnen gaan hangen of verslapt zijn. Vaak worden veroudering, de werking van de zwaartekracht, de situatie na zwangerschappen (borstvoeding) of gewichtsverlies genoemd als redenen waardoor een verslapping van de borsten kan ontstaan. Hierbij ontstaat het beeld dat de bovenzijde van de borsten een leeg aspect tonen, terwijl de borsten aan de onderzijde meer gaan “uithangen”. Daarnaast staan de tepels vaak niet meer in de juiste positie ten opzichte van de borsten. Indien dit het geval is, zal wellicht een borstlift (met of zonder implantaat) een uitkomst kunnen bieden.

Het consult
Tijdens het intake gesprek worden uw wensen besproken en zal de plastisch chirurg aangeven welke behandelingstechniek het beste bij uw situatie aansluit. Er worden foto’s gemaakt van de huidige  situatie en de complete behandelingsprocedure wordt met u doorgenomen. Tevens wordt uw  medische verleden besproken om alle mogelijke risico’s zoveel mogelijk uit te sluiten. Op een later  tijdstip heeft u nog een gesprek met de anesthesist om te beoordelen of u deze behandeling, die  onder volledige anesthesie wordt uitgevoerd, goed kunt doorstaan.

De techniek
Er zijn diverse technieken die bij een borstlift toegepast kunnen worden. Meestal worden de tepels en  tepelhoven omhoog verplaatst (en in diameter vaak verkleind) samen met het klierweefsel waardoor een strakker en voller aspect van de borsten wordt gecre�erd. Bij deze methoden zal altijd  in meer of mindere mate een deel van de verslapte huid worden verwijderd om zodoende de borsten  als het ware “in te nemen”. Door de verplaatsing van de tepelhoven zullen er dan littekens rondom de  tepelhoven komen (bij een lift van maximaal 2 cm) en meestal ook een verticaal litteken tussen de  tepelhoven en de borstplooi (bij een middelmatige verslapping) en vaak een litteken in de  borstplooien (bij een forse verslapping). De wondranden worden doorgaans onderhuids gehecht met  meestal oplosbare hechtingen. In principe zullen de borsten bij een borstlift altijd kleiner, maar wel  steviger en voller worden, door het weghalen van huid om de borsten strakker te maken.


foto foto foto
De techniek van een borstlift, schematisch weergegeven.


Indien er een wens bestaat om de borsten het zelfde of een groter volume te geven, kan een borstlift gecombineerd worden met het plaatsen van borstprothesen. De wijze waarop dit gebeurt, met welke  type, vorm (rond laag of hoog profiel of anatomisch) en grootte van de implantaten zal met de  plastisch chirurg tijdens een consult worden besproken.

Nieuwe ontwikkeling
Een nieuwe techniek om een borstlift uit te voeren is de Breform, waarbij door middel van een synthetisch materiaal als het ware een inwendige BH in de vetlaag wordt aangebracht en vastgezet aan de omgeving voor steun en lift van de borsten. De lange termijn effecten zijn helaas nog niet bekend.

Na de behandeling
Na een borstlift operatie zullen de hechtingen na circa 2 weken worden verwijderd. Het is van belang  om de eerste weken na de ingreep geen zwaar lichamelijk werk te verrichten en niet te sporten,  alsook druk of spanning op het behandelde gebied te voorkomen (niet zwaar tillen, niet hoog reiken,  niet autorijden). De meeste mensen gaan na ongeveer twee weken weer aan het werk (afhankelijk  van de zwaarte). Meestal kan na ongeveer zes weken weer alles gedaan worden.

Risico’s
Zoals bij elke operatie is er een kans op een risico of complicatie. Er kan een gestoorde wondgenezing of een nabloeding optreden, vooral bij mensen die roken. Het wijken van de huidranden bij de  littekens en (tijdelijke) rimpeling van de huid rondom de littekens kan ontstaan. Daardoor kan het  herstel wat langer duren, maar degelijke effecten hebben vaak geen gevolgen voor het resultaat.

De volledige genezing na een borstlift bedraagt ��n jaar. Het gevoel in de tepels zal meestal  veranderen, met meer of minder gevoeligheid tot gevolg. In sommige gevallen is die verandering blijvend. Er is ook een kans dat er geen borstvoeding meer gegeven kan worden na een borstlift door  de verplaatsing van de tepels. Het is belangrijk om de littekens gedurende het eerste jaar na de  ingreep te beschermen tegen verbranding door de zon, hetgeen kan worden gerealiseerd door de littekens te bedekken of in te smeren met een zeer hoge beschermingsfactor (factor 30 of hoger).

Een borstlift verbetert de vorm van uw borsten aanzienlijk. Maar dit resultaat is niet voor altijd. De  zwaartekracht en de veroudering zullen na een borstlift nog steeds een rol blijven spelen. Ook een  zwangerschap, het geven van borstvoeding, sterk gewichtsverlies of een ziekte kunnen het effect van  een borstlift doen veranderen.