Veelgestelde vragenBorstvergroting
1. Wanneer kom ik in aanmerking voor een borstvergroting?
2. Wat houdt de ingreep in?
3. Waar moet ik rekening mee houden na de ingreep?
4. Wanneer kan ik weer gaan werken?
5. Is een borstvergroting veilig en wat zijn de risico’s?
6. Wat is kapselcontractie?
7. Is het resultaat van een borstvergroting blijvend?
8. Kan ik nog borstvoeding geven na een borstvergroting?
9. Hoe maak ik een keuze tussen de verschillende prothesen?

Borstverkleining
1. Wanneer kom ik in aanmerking voor een borstverkleining?
2. Hoe gaat de ingreep in zijn werk?
3. Is een borstverkleining veilig en wat zijn de risico’s?
4. Waar moet ik rekening mee houden na de ingreep?
5. Kunnen borsten na een verkleining weer groter worden?
6. Kan ik nog borstvoeding geven na een borstverkleining?
7. Wat kan ik als resultaat van de ingreep verwachten?
8. Wordt een borstverkleining vergoed door mijn zorgverzekeraar?

Borstlift
1. Wanneer kom ik in aanmerking voor een borstlift?
2. Wat houdt de behandeling in?
3. Wat is het verschil tussen een borstlift en een borstverkleining?
4. Waar moet ik rekening mee houden na de ingreep?
5. Is een borstlift veilig en wat zijn de risico’s?
6. Wat kan ik als resultaat van de ingreep verwachten?
7. Kan ik nog borstvoeding geven na een borstlift?
8. Wordt een borstlift vergoed door mijn zorgverzekeraar?

Tepel(hof)correctie
1. Wanneer kom ik in aanmerking voor een tepel(hof)correctie?
2. Wat houdt de behandeling in?
3. Kan de behandeling ook worden uitgevoerd onder plaatselijke verdoving?
4. Waar moet ik rekening mee houden na de ingreep?
5. Houd ik littekens over aan de ingreep?
6. Kan ik na een tepelhofverkleining nog borstvoeding geven?
7. Wordt het vergoed door de zorgverzekeraar?

Borstreconstructie
1. Is het mogelijk om een borstreconstructie te ondergaan na een borstbesparende operatie, gevolg door bestralingen?


Borstvergroting
1. Wanneer kom ik in aanmerking voor een borstvergroting?
Vrouwen vanaf 18 jaar kunnen in aanmerking komen voor een borstvergroting. Het is van belang dat uw borsten zijn uitgegroeid.
[To Top]

2. Wat houdt de ingreep in?
Bij een borstvergroting worden er implantaten in de borsten geplaatst. De plaatsing geschiedt via een sneetje in uw oksel, een sneetje langs de onderkant van de tepel of een sneetje in de plooi van de borst. De prothesen kunnen onder of boven de spier worden gestoken. Bij het positioneren van de implantaten besteedt de plastisch chirurg veel aandacht aan de symmetrie tussen beide borsten. Hierna worden de sneetjes gesloten met hechtingen. Wanneer het nodig is worden er drains geplaatst om het wondvocht mee af te voeren.
[To Top]

3. Waar moet ik rekening mee houden na de ingreep?
De operatie vindt plaats in dagbehandeling, wat inhoudt dat u dezelfde dag alweer naar huis kunt. De operatie duurt ongeveer een uur en na enkele uren zal de narcose ook uitgewerkt zijn. Wanneer u zich goed voelt en de eventueel aanwezige drains verwijderd kunnen worden, kunt u vaak weer naar huis. Het is van belang om hierbij voor vervoer te zorgen en niet zelf te rijden. Wanneer u thuis komt is het belangrijk de eerste dag nog in bed te blijven, maar ook de dagen erna moet u het nog rustig aan doen. U mag zich de eerste week na de operatie niet lichamelijk inspannen en de borstspieren mogen absoluut niet belast worden. Baden en douchen wordt de eerste 24 uur afgeraden.
[To Top]

4. Wanneer kan ik weer gaan werken?
Wanneer u weer aan het werk kunt, is afhankelijk van de aard van het werk. In de eerste week na de operatie mag u niet tillen en met de armen boven het hoofd reiken. In de tweede week kunnen er weer lichte werkzaamheden worden gedaan, zoals administratief werk. Ook autorijden kunt u beter in de eerste twee weken niet te vaak doen, vooral als de auto geen stuurbekrachtiging heeft. In de derde en vierde week kunnen uw werkzaamheden langzaam worden uitgebreid. Pas na vier tot zes weken is het verstandig om te beginnen met sporten en het verrichten van zware werkzaamheden.
[To Top]

5. Is een borstvergroting veilig en wat zijn de risico’s?
Zoals elke operatie brengt ook deze ingreep bepaalde risico’s met zich mee. Zo is er een mogelijkheid op infecties en nabloeding. De effecten van de narcose of een verstoord genezingsproces kunnen vervelend zijn voor de pati�nt. Hoewel de kwaliteit van de implantaten sterk is verbeterd, kan er in een beperkt aantal gevallen een ruptuur van de prothese optreden. In ongeveer 4 tot 7% van de gevallen kan er kapselcontractie optreden. Door slechte communicatie met de chirurg kan er onvrede ontstaan over de grootte van de borsten. Ook kan een assymmetrie tussen de borsten duidelijker zichtbaar worden door een vergroting.
[To Top]

6. Wat is kapselcontractie?
Het lichaam maakt een dun vlies rondom elke prothese, dit is een natuurlijk proces. In sommige gevallen gaat dit vlies zich echter samentrekken waardoor er te weinig ruimte ontstaat rondom de prothese. De prothese gaat dan harder aanvoelen en kan een afwijkende vorm krijgen.
[To Top]

7. Is het resultaat van een borstvergroting blijvend?
In principe is het resultaat van de borstvergroting blijvend. Zolang de borst goed aan blijft voelen is vervanging van de prothese niet nodig. Normaal gesproken gaan de prothesen een leven lang mee. Uiteraard volgt het verouderingsproces van uw lichaam wel zijn natuurlijke pad en zullen borsten met grotere implantaten eerder gaan hangen dan met kleine implantaten.
[To Top]

8. Kan ik nog borstvoeding geven na een borstvergroting?
In principe kan er na een borstvergroting nog gewoon borstvoeding worden gegeven. Tijdens de operatie worden de implantaten met veel zorg geplaatst zodat de melkklieren niet worden aangetast. Het risico dat de melkklieren wel beschadigd worden, is het grootst wanneer de prothesen via een incisie door de tepel of aan de tepelhofrand worden geplaatst.
[To Top]

9. Hoe maak ik een keuze tussen de verschillende prothesen?
Welke maat borsten bij u past is heel persoonlijk. Ook kunt u een keuze maken uit verschillende vormen van prothesen. Zo bestaat er een de ronde prothese en de druppelvormige, anatomische prothese. Deze keuze is erg persoonlijk en afhankelijk van de werkwijze van de arts. Wanneer er voor de operatie weinig vetweefsel aanwezig is waardoor de bovenrand van de prothese minder goed afgedekt blijft, kan er het best voor een anatomische prothese worden gekozen. Zo krijgt de nieuwe borst de meest natuurlijke vorm en tekent de protheserand minderonder de uid. Na de operatie bestaat er een kleine kans dat de prothesen draaien, bij de anatomische prothese kan dit resulteren in een afwijkende borstvorm.
[To Top]

Borstverkleining
1. Wanneer kom ik in aanmerking voor een borstverkleining?
Wanneer de borst is uitgegroeid kunt u in aanmerking komen voor een verkleinende operatie. Dit is niet afhankelijk van de leeftijd, maar eerder van de ontwikkeling van het lichaam. Wanneer er sprake is van extreem snelle groei op jongere leeftijd, kan er al eerder voor een borstverkleining worden gekozen. Liposuctie kan dan in uitzonderlijke gevallen ook een oplossing zijn, zodat een echte borstverkleining nog kan worden uitgesteld. Dit is alleen mogelijk indien de borst voor een groot deel uit vetweefsel bestaat, borstklierweefsel kan niet worden weggezogen.
[To Top]

2. Hoe gaat de ingreep in zijn werk?
Aan de onderkant van de borsten wordt een incisie gemaakt. De plastisch chirurg kan hierdoor aan de onderzijde van de borsten huid- en klierweefsel verwijderen. Om de borsten een natuurlijke vorm te geven wordt er ook een incisie van de tepel naar de onderkant van de borst gemaakt. Deze twee incisies vormen samen een ankervormig litteken. Ook kan er worden gekozen voor een lollyvormig litteken waarbij de incisie in de borstplooi achterwege wordt gelaten. Tenslotte wordt de tepel hoger geplaatst waarbij de tepelhof verkleind kan worden. Dit leidt tot een litteken rondom de tepelhof. De ingreep neemt ongeveer twee uur in beslag en gebeurt onder volledige narcose. De ingreep gebeurt niet in dagopname, meestal moet u ��n � twee dagen blijven.
[To Top]

3. Is een borstverkleining veilig en wat zijn de risico’s?
Elke operatie brengt risico’s met zich mee, zo ook een borstverkleinende operatie. Er bestaat een kans op infecties, kleine wondjes en nabloeding. De effecten van de narcose of een verstoord genezingsproces kunnen ook vervelend zijn voor de pati�nt. Hoewel de chirurg veel aandacht besteed aan de symmetrie tussen beide borsten, is het vaak moeilijk dit doel volledig te bereiken.
[To Top]

4. Waar moet ik rekening mee houden na de ingreep?
Na ��n tot twee dagen mag u weer naar huis. De drains zijn dan vaak al verwijderd en anders wordt u de volgende dag terug verwacht om deze alsnog te verwijderen. De eerste week na de operatie dient u erg rustig aan te doen, alleen zeer lichte werkzaamheden mogen worden gedaan, zoals administratief werk. Het duurt gemiddeld drie weken voordat u de meeste van uw dagelijkse werkzaamheden weer kunt hervatten. Zaken als bukken, tillen en met de armen boven het hoofd reiken moeten zoveel mogelijk worden vermeden. Ook moet u gedurende de eerste weken dag en nacht een stevige sportbeha dragen, zodat de borsten weinig bewegen en goed worden ondersteund. Na ongeveer vier tot zes weken mag u weer sporten of zware lichamelijk arbeid verrichten.
[To Top]

5. Kunnen borsten na een verkleining weer groter worden?
In sommige gevallen kunnen de borsten na een verkleining weer in omvang toenemen, zoals bijvoorbeeld bij gewichtstoename, pilgebruik of tijdens een zwangerschap. Ook bij jonge vrouwen bestaat de kans dat de borst na de verkleining nog iets doorgroeit.
[To Top]

6. Kan ik nog borstvoeding geven na een borstverkleining?
Dit is afhankelijk van de locatie van het klierweefsel dat tijdens de operatie wordt verwijderd. Wanneer er veel melkklierweefsel rondom de tepel is verwijderd, is de kans op het geven van borstvoeding aanzienlijk kleiner.
[To Top]

7. Wat kan ik als resultaat van de ingreep verwachten?
Uw borsten zullen kleiner en steviger worden en gemiddeld kan de borst met 2 � 3 cupmaten worden verkleind. Het resultaat is na ongeveer drie weken zichtbaar. Ook zullen de littekens op de borsten in enige mate zichtbaar blijven. Echter, na verloop van tijd zullen deze steeds meer de kleur van de omliggende huid aannemen. Wanneer de tepelhof niet over een al te grootte afstand hoeft te worden verplaatst, is de kans dat het gevoel van de tepel intact blijft redelijk groot. Hoewel het gevoel in de tepels vrijwel altijd wordt behouden is er wel een mogelijkheid dat het geheel verdwijnt.
[To Top]

8. Wordt een borstverkleining vergoed door mijn zorgverzekeraar?
Wanneer u minimaal een DD-cup heeft en hiervan klachten ondervindt, of wanneer de borsten meer dan twee cupmaten van elkaar verschillen, wordt de kans op vergoeding van een borstverkleining groter. Vergoeding moet altijd worden aangevraagd en de beslissing hierover wordt genomen door de ziektekostenverzekeraar. In Belgi� beslist de adviserend geneesheer van het ziekenfonds van de pati�nt hierover.
[To Top]

Borstlift
1. Wanneer kom ik in aanmerking voor een borstlift?
Wanneer uw borsten zijn uitgegroeid en u vindt dat ze te slap zijn geworden of teveel hangen.
[To Top]

2. Wat houdt de behandeling in?
Bij een borstlift worden vaak dezelfde incisies gemaakt als bij een borstverkleining; een incisie rond de tepel, van de tepel naar de borstplooi en soms ook in de borstplooi. Tijdens de operatie wordt de overtollige huid verwijderd en de tepel wordt naar boven verplaatst. De ingreep vindt plaats onder volledige narcose. Na de operatie krijgt u een verband aangebracht om de borsten te ondersteunen en te beschermen. Dit verband dient u twee weken te dragen.
[To Top]

3. Wat is het verschil tussen een borstlift en een borstverkleining?
De twee operaties hebben veel overeenkomsten. Echter, bij een borstverkleining wordt er veel borstweefsel verwijderd. Bij de borstlift zal de chirurg zich vooral richten op het verkleinen van de huidenveloppe. De borst zal onvermijdelijk toch een beetje verkleind worden bij het uitvoeren van een borstlift. Daarom wordt deze operatie soms gedaan in combinatie met kleine impantaten, zodat er ook een borstvergrotend effect bereikt wordt.
[To Top]

4. Waar moet ik rekening mee houden na de ingreep?
Een borstlift is net als een borstverkleining een zware ingreep. Afhankelijk van uw herstel kunt u vaak na een dag weer naar huis. In de sommige gevallen worden er drains geplaatst, deze zullen na ongeveer een dag weer worden verwijderd. Hierna kunt u weer douchen. Het is van belang de eerste week zeer rustig aan te doen. Vanaf de tweede week kunt u weer rustig lichte werkzaamheden gaan oppakken, maar u mag niet bukken, tillen of met uw handen boven het hoofd reiken. Ook moet u gedurende de eerste weken dag en nacht een stevige sportbeha dragen, zodat de borsten weinig bewegen en goed worden ondersteund. Na ongeveer vier tot zes weken kunt u weer sporten of zware lichamelijk arbeid verrichten.
[To Top]

5. Is een borstlift veilig en wat zijn de risico’s?
Zoals elke operatie brengt ook deze ingreep bepaalde risico’s met zich mee. Zo is er een mogelijkheid op infecties en nabloeding. De effecten van de narcose of een verstoord genezingsproces kunnen ook vervelend zijn voor de pati�nt. Ook gevoelsverlies van de tepels behoort tot de mogelijkheden en in sommige gevallen kunt u na de operatie geen borstvoeding meer geven. Hoewel de chirurg streeft naar een zo symmetrich mogelijk resultaat, is dit niet te garanderen.
[To Top]

6. Wat kan ik als resultaat van de ingreep verwachten?
Hoewel het eindresultaat nog niet direct zichtbaar is kunt u na de operatie vrijwel direct zien dat uw borsten veranderd zijn. Vaak staat de huid van de borsten nog wat strak en gespannen. Ook kan de borst nog wat blauw, beurs of gezwollen zijn. De littekens zijn vaak nog duidelijk zichtbaar, maar na verloop van tijd zullen deze meer de kleur van de omliggende huid aannemen. Uiteindelijk zullen de borsten strakker zijn en minder hangen. In combinatie met een implantaat kunnen de borsten ook groter worden na de borstlift.
[To Top]

7. Kan ik nog borstvoeding geven na een borstlift?
Bij een borstlift, zal de tepel worden verplaatst. De melkklieren kunnen hierbij worden beschadigd en er bestaat een kans dat er geen borstvoeding meer kan worden gegeven na een borstlift. Ook kan het resultaat van een borstlift weer deels teniet worden gedaan door een zwangerschap en het geven van borstvoeding.
[To Top]

8. Wordt een borstlift vergoed door mijn zorgverzekeraar?
De operatie wordt niet door de ziektenkostenverzekeraar. Ook eventuele vervolg operaties vallen buiten de vergoeding.
[To Top]

Tepel(hof)correctie
1. Wanneer kom ik in aanmerking voor een tepel(hof)correctie?
U komt in aanmerking voor een tepel(hof)correctie wanneer een u de vorm, afmeting en/ of de aanwezigheid van een ingetrokken tepel wilt corrigeren.
[To Top]

2. Wat houdt de behandeling in?
Tijdens het consult is besproken hoe bij u de tepelcorrectie uitgevoerd zal worden. Bij een ingetrokken tepel worden de melkgangetjes die de tepel naar binnen trekken losgemaakt. Bij een tepelhofverkleining wordt een gedeelte van de gepigmenteerde huid rondom de tepel verwijderd. Een gezwollen tepelhof kan gecorrigeerd worden door het verwijderen van het klierweefsel onder de huid. De incisies worden gehecht met hechtmateriaal dat gedeeltelijk vanzelf oplost. De overige hechtingen worden na een week verwijderd.
[To Top]

3. Kan de behandeling ook worden uitgevoerd onder plaatselijke verdoving?
Afhankelijk van de soort ingreep kan deze zowel onder plaatselijke verdoving, sedatie als volledige narcose uitgevoerd worden.
[To Top]

4. Waar moet ik rekening mee houden na de ingreep?
De eerste week na de behandeling dient u rustig aan te doen. Een week na de behandeling komt u voor controle en verwijdering van de hechtingen naar de kliniek. Na ongeveer drie weken kunt u de gewone gang van zaken weer oppakken en de meeste sporten weer beoefenen.
[To Top]

5. Houd ik littekens over aan de ingreep?
Bij een tepelhofverkleining zal er een cirkelvormig litteken om het tepelhof ontstaan. Bij een tepelcorrectie zullen de littekens niet of nauwelijks zichtbaar zijn.
[To Top]

6. Kan ik na een tepelhofverkleining nog borstvoeding geven?
In de meeste gevallen kan men na een tepelhofcorrectie nog gewoon borstvoeding geven, maar vanwege de operatie rondom de melkgangetjes kan de arts dit nooit garanderen.
[To Top]

7. Wordt het vergoed door de zorgverzekeraar?
Over het algemeen wordt een tepelcorrectie niet vergoed door de ziektekostenverzekering. Mocht u hier niet helemaal zeker van zijn dan raden wij u aan contact op te nemen met uw verzekering. Mochten zij wel vergoeden dan dient de operatie vaak in een ziekenhuis plaats te vinden.
[To Top]

Borstreconstructie
1. Is het mogelijk om een borstreconstructie te ondergaan na een borstbesparende operatie, gevolg door bestralingen?
Een reconstructieve ingreep na borstsparende chirurgie gevolgd door bestralingen is mogelijk. Welke techniek hiervoor in aanmerking komt is grotendeels afhankelijk van de aard en de uitgebreidheid van de eerste operatie als ook van de gevolgen van de bestraling en de huidige status van de borst. Een veel gebruikte techniek is lipofilling. Hierbij wordt eigen vet weggezogen, op een plaats waar teveel vetweefsel zit, waarna het opnieuw in de borst gespoten wordt. Dit kan enerzijds het defect opvullen en - door zijn eigenschappen - ook de eventuele hardheid, die ontstaan is na de radiotherapie, weer versoepelen. Een alternatief is om te werken met prothesen, maar dit is minder aangewezen in een bestraalde borst. Het spreekt voor zich dat dit alles na een grondig klinisch onderzoek beoordeeld moet worden.
[To Top]